CNPF amână plățile regulatorii și recomandă reducerea ratelor dobânzilor la microcredite

shadow
Miercuri, 25.03.2020 09:40   1229
În contextul evenimentelor recente cauzate de pandemia COVID-19 și în scopul facilitării activităților operațional-financiare ale participanților profesioniști ai pieței financiare nebancare, Comisia Națională a Pieței Financiare a dispus un pachet de măsuri cu scopul de diminuare a efectelor crizei pandemice.

Astfel, CNPF a decis reeșalonarea plăților regulatorii de funcționare achitate de entitățile supravegheate: pentru societățile de asigurare, intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări plățile pentru lunile martie – iunie 2020 se vor achita până pe 25 iulie 2020.

Plățile asociațiilor de economii și împrumut/Asociației Naționale Centrale, organizațiilor de creditare nebancară și ale birourilor istoriilor de credit se efectuează:
a) pentru trimestrul unu, 2020 - până la 25 iulie 2020;
b) pentru trimestrul doi, 2020 - până la 25 octombrie 2020;
c) pentru trimestrul trei, 2020 - până la 25 noiembrie 2020.

Totodată, având în vedere stabilirea unui regim redus de mobilitate a cetățenilor pe teritoriul țării și încurajarea pe larg a muncii la distanță, pentru a proteja sănătatea propriilor angajați, precum și a satisface interesul consumatorilor produselor de asigurare, a fost aprobată decizia referitor la valabilitatea contractului și poliței de asigurare privind răspunderea civilă auto pentru pagube produse de autovehicule (RCA) odată cu achitarea prin mijloace electronice a primei de asigurare, fără a fi necesară prezența asiguratului la încheierea fizică a contractului de asigurare.

Advertisement

Măsuri prudențiale provizorii 

Suplimentar, pentru temperarea impactului economic asupra asigurătorilor, încurajarea acestora prin menținerea stabilității sectoriale, au fost introduse măsuri prudențiale provizorii față de indicatorii financiari ai companiilor de asigurări ce ține de categoriile activelor eligibile și acoperirea rezervelor tehnice și a marjei de solvabilitate cu aceste active.

CNPF vine și cu o abordare specială, luând în considerare circumstanțele excepționale, pentru a susține clienții organizațiilor de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut – beneficiari de împrumuturi/leasing financiar.

Reducerea ratei dobânzilor la credite

Autoritatea încurajează organizațiile de microcreditare să diminueze dobânzile anuale efective cu cel puțin 5%, nefiind aplicate, inclusiv, și penalități sau dobânzi de întârziere, corespunzător perioadei 17 martie 2020 – 31 mai 2020.

În același context, se recomandă entităților prenotate să aplice înlesniri la plată pentru creditele existente până pe 30 iunie.

Corespunzător, participanților profesioniști respectivi li se oferă un regim facilitar la constituirea provizioanelor suplimentare pentru pierderi la active până la finele acestui an. Determinarea entităților de creditare nebancară să aplice prelungirea/renegocierea contractelor de credit/leasing financiar, acțiune ce nu va avea ca efect clasificarea creditelor într-o categorie mai severă.

CNPF menționează faptul că aceste măsuri "urmează a fi aplicate individual și selectiv de către entitățile de creditare nebancară, ținând cont de capacitățile proprii ale acestora, fiind asigurată gestionarea prudentă a riscurilor aferente".Oportunitati