Firmele din regiunea separatistă vor obține autorizări de import alimente în regim simplificat

shadow
Marţi, 24.03.2020 14:47   446
Comisia națională pentru situații excepționale a instituit, în ședința din 23 martie 2020, o procedură simplificată de autorizare pentru agenții economici din regiunea transnistreană care importă produse alimentare, produse de uz fitosanitar și fertilizanți.

Decizia a fost luată pentru a asigura locuitorii regiunii transnistrene cu produse alimentare și cele destinate pentru lucrările agricole.

„După declanșarea pandemiei de coronavirus COVID-19, Ucraina a notificat despre închiderea unor puncte la frontiera de stat, inclusiv pe segmentul central cu regiunea transnistreană. Astfel, pentru a ajunge la destinație, agenții economici cu sediul în stânga Nistrului înregistrați la Agenția Servicii Publice, vor trebui să introducă produsele prin punctele de trecere ale frontierei de stat a Republicii Moldova, deschise în această perioadă și posturile vamale autorizate, cu respectarea legislației naționale, însă fără achitarea drepturilor de import și a plăților pentru poluarea mediului”, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic.

Astfel, agenții economici din regiunea transnistreană, înregistrați la Agenția Servicii Publice (ASP), vor putea fi înregistrați în registrul operatorilor din domeniul fitosanitar ținut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și în sistemul TRACES (pentru importatorii de produse alimentare) în termen de trei zile, termenul obișnuit fiind de 20 de zile.

Advertisement

Pentru traversarea frontierei de stat, agenții economici din stânga Nistrului vor avea nevoie de următoarele acte permisive: certificatul sanitar veterinar, eliberat de autoritatea competentă a statului exportator, certificatul de calitate, un document ce atestă inofensivitatea produselor, emis de producător și notificarea prealabilă cu 24 de ore înainte de intenția de import a postului de inspecție la frontieră.

Agenții economici neînregistrați la ASP și ANSA vor putea efectua operațiunile de import numai după autorizarea/înregistrarea acestora la Agenția Servicii Publice permanent sau provizoriu, prin reducerea termenului de examinare a setului de documente.

Pentru obținerea autorizației sanitar-veterinare de funcționare și a certificatului de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, agenții economici vor depune cerere electronică, anexând extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice și titlul de proprietate/folosință a spațiului. Ulterior, ANSA va inspecta în regim de urgență spațiile de depozitare pentru a se convinge de respectarea cerințelor.

Serviciul Vamal și ANSA sunt în drept să interzică importul de mărfuri, în cazul în care acestea pot pune în pericol sănătatea publică.

Astfel, în aceste situații dictate de declararea stării de urgență, agenții economici interesați vor beneficia de sprijin pentru a oferi reguli clare și unice.Oportunitati