Noi condiții pentru achizițiile de medicamente și echipamente de protecție

shadow
Marţi, 24.03.2020 06:53   1385
Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova a decis în ședința de luni, 23 martie, să simplifice procedurile de achiziții de medicamente și alte produse de uz medical și dispozitive medicale, necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID–19, pe durata stării de urgență.

Potrivit Dispoziției Nr.3 a Comisiei pentru Situații Excepționale, publicate de premierul Ion Chicu pe pagina sa de Facebook, se prevede că prin derogare de la prevederile Hotărîrii Guvernului cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), pe durata stării de urgență, CAPCS "va delega, în caz de necesitate, instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale, dreptul de a desfășura de sine stătător procedurile de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale, necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID–19".

Spitalele pot contracta direct medicamente de până la 800.000 de lei

Totodată prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea privind achizițiile publice, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică "pe durata stării de urgență, se permite instituțiilor medico–sanitare publice republicane, municipale și raionale, achiziționarea medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitive medicale, necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID–19, în sumă de pînă la 800.000 lei inclusiv, fără TVA".

Se mai prevede că instituțiile medico–sanitare publice din țară, care vor efectua proceduri de achiziții publice conform acestor prevederi, "vor încheia contracte de achiziții publice bilaterale (excuzînd CAPCS) cu operatorii economici, cu respectarea tuturor clauzelor–standard ale Contractului–model de achiziții publice".

Advertisement

La fel instituțiile medico–sanitare publice din țară, care vor efectua proceduri de achiziții publice în conformitate cu prevederile Dispoziției Comisiei, vor raporta efectuarea procedurilor respective, precum și prezentarea Contractelor de achiziții publice încheiate, către CAPCS, "care va efectua supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice încheiate".

Negocierea fără anunț și plata în avans

Comisia Situații Excepționale a decis că "Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate va asigura în regim de urgență, utilizînd procedura de negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, instituțiile medico-sanitare publice cu echipamente de protecție (mănuși, măști, ecrane de protecție, respiratoare, combinezoane de protecție), estimate pentru numărul de pacienți conform scenariului III de răspîndire a infecției COVID-19, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, pentru pozițiile și cantitățile care nu au fost contractate".

În plus, prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale se permite plata în avans pentru achizițiile de medicamente, echipamente de protecție (mănuși, măști, ecrane de protecție, respiratoare, combinezoane de protecție) necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID–19.

Spitalele vor suspenda toate cheltuielile, afară de cele vital necesare

Aminitim că anterior Comisia pentru Situații Excepționale a decis pe 20 martie, că instituțiile medico-sanitare publice din țară vor suspenda efectuarea reparațiilor capitale și curente, a altor cheltuieli, precum și achiziția de mijloace fixe, cu excepția celor de necesitate vitală întru acordarea asistenței medicale. 

De asemenea, în scopul diminuării consecințelor negative ale COVID-19 s-a decis că vor fi accesate mijloacele Fondului Global pentru protecția personalului medical, comunicare, menținerea serviciilor esențiale și a lanțului de aprovizionare cu medicamente și dispozitive medicale, consumabile și echipamente de protecție necesare, biocide și gestionarea deșeurilor.

Achiziția va fi efectuată imediat, după necesitate, din sursele disponibile la moment, prin negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau contractarea directă cu operatorul economic.

Menționăm că achizițiile anuale de medicamente se fac prin intermediul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, iar cele de lucrări de reparații prin licitații publice. Valoarea achizițiilor publice pentru domeniul sănătății se ridică la câteva miliarde de lei.Oportunitati