Banca Națională a redus ratele la principalele instrumente de politică monetară [SONDAJ]

shadow
Vineri, 20.03.2020 14:23   1471
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a votat unanim, în cadrul ședinței extraordinare de vineri, 20 martie, diminuarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,25 puncte procentuale, până la 3,25 la sută anual.

La fel, au fost micșorate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight până la 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual.

Totodată, a fost micșorată cu 2,5 p.p norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și majorată cu 1,0 p.p. norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă.

Astfel, decizia BNM vine să consolideze și mai mult nivelul de lichidități în sectorul bancar și să susțină mediul de afaceri pe fondul evoluțiilor recente din economia globală și cea națională.

Advertisement

Banca Națională susține că va monitoriza în continuare situația și, la necesitate, va veni cu măsuri stimulative pentru a menține nivelul suficient de lichiditate în sistemul bancar și a asigura transmiterea eficientă a politicii sale monetare.

În acest sens, banca centrală va continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor privind stabilitatea prețurilor și consolidarea sectorului bancar, care este bine capitalizat și rezilient.

Măsurile luate vor duce la diminuarea treptată a ratelor la creditele acordate de băncile comerciale unor agenți economici, sau populației.Oportunitati