Cât de justificate sunt tarifele la serviciile aeroportuare pentru anul 2020

shadow
Joi, 12.03.2020 15:19   530
Autoritatea Aeronautică Civilă (CAA) a solicitat companiei Avia Invest SRL, concesionarul Aeroportului Internațional Chișinău, prezentarea bazei de cost a tarifelor la serviciile aeroportuare pentru anul 2020.

Potrivit CAA, solicitarea vine ca urmare a eliminării unor incoerențe a cadrului normativ, în anul 2019, cât și a recomandărilor expuse de Curtea de Conturi conform Hotărârii nr. 1 din 24.01.2020 - „Cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat privind concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, și în scopul asigurării transparenței la aplicarea tarifelor aeroportuare.

Transparență la calcularea tarifelor aeroportuare

Aplicarea Metodologiei menționate va aduce transparență la calcularea tarifelor aeroportuare aplicate pe Aeroportul Internațional Chișinău, va asigura protejarea intereselor utilizatorilor de servicii aeroportuare și a pasagerilor, și va contribui la creșterea accesibilității serviciilor transportului aerian.

Acest exercițiu are scopul de a minimiza riscul aplicării practicilor neconcurențiale sau a eventualelor abuzuri de poziția dominantă din partea entității de administrare a aeroportului.

În conformitate cu Anexa III a Acordului privind Spațiul Aerian Comun, semnat de către Republica Moldova și Uniunea Europeană, a fost transpusă Directiva Parlamentului European prin care a fost elaborată Metodologia privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană, aprobată prin Hotărâre de Guvern.

Advertisement

Metodologia stabilește procedura de calcul și aprobare a mărimii acestor tarife, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a ramurii aviației civile în condițiile siguranței zborurilor, securității aeronautice și calitatea serviciilor prestate.

Amintim că Avia Invest SRL, este deținută în prezent de o firmă din paradisul fiscal Cipru (95%) controlată de un afacerist rus și o companie rusească (5%).

Începând cu 1 noiembrie 2013, Avia Invest administrează complexul patrimonial al Aeroportului Internațional Chișinău în baza unui Contract de concesiune.

Transmiterea în concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău a fost însoțită de scandaluri politice, de investigații ale Centrului Național Anticorupție, de procese de judecată. Contractul de concesiune a fost contestat și în instanțe, dar acesta nu a putut fi reziliat.

Tarifele stabilite de Avia Invest SRL pentru serviciile prestate: 
1. Prelucrarea încărcăturii (poștei) pe peron: - 90 euro pentru o tonă; - 45 euro pentru o tonă de încărcătură de transfer. 
2. Prelucrarea încărcăturii la depozit: - 70 euro pentru prelucrarea 1 tonă de încărcătură; - tarif special pentru prelucrarea încărcăturii nr. 200 la prețul de 15 euro per tonă. 
3. Prelucrarea la depozit a partidelor de încărcături ale căror masă medie per loc depășește 150 kg, pentru tarifele enumerate în pct. 1.2. al prezentului Ordin, a plica coeficientul 1,3 pentru întreaga partidă. 
4. Înștiințarea destinatorului încărcăturii: - prin intermediul telefonului public – 4 lei; - prin intermediul telefonului interurban – 8 lei; - prin intermediul telefonului mobil – 8 lei. 
5. Costul pentru păstrarea încărcăturii pe parcursul primelor 10 zile, în mărime de: - 0,7% din valoarea facturată a încărcăturii pentru suma ce nu depășește 100 mii lei; - 0,5 % din valoarea facturată a încărcăturii pentru suma ce depășește 100 mii lei și nu depășește suma 500 mii lei; - 0,35% din valoarea facturată a încărcăturii pentru suma ce depășește 500 mii lei; - 30 euro per tonă pentru încărcăturile expediate/livrate prin poștă rapidă. 
6. Costul de 15 lei/diurnă, pentru un metru pătrat de suprafață ocupat de încărcătură, începând cu ziua 11-a până la ziua eliberării, dar nu mai mult de 10% din valoarea în vamă a încărcăturii. Până la 0,5 metri pătrați se calculează reieșind din suprafața reală ocupată. Începând cu 0,51 metri pătrați se rotunjește până la metri întregi, diurna incompletă a considera completă.Oportunitati