Moldova, condamnată la CEDO pentru un proces neechitabil și discriminatoriu în cazul Fenosa [SONDAJ]

shadow
Joi, 12.03.2020 07:51   1008
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO sau CtEDO) a pronunțat pe 5 martie 2020, o decizie cu privire la plângerea depusă de compania de distribuție a energiei electrice Red Union Fenosa, actualmente Premier Energy Distribution,Red Union Fenosa, actualmente Premier Energy Distribution, privind încălcarea dreptului la un proces echitabil.

"Ca urmare a anulării unei decizii definitive adoptate în favoarea sa, Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A., actualmente Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., s-a adresat la CtEDO pentru constatarea încălcării dreptului la un proces echitabil in instanțele de judecată naționale, în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție", se arată într-un comunicat al operatorului.

Conform deciziei CtEDO, pronunțate pe 5 martie 2020, Guvernul a recunoscut încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și s-a obligat să achite companiei reclamante despăgubiri în vederea satisfacției echitabile.

Advertisement

La fel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că, "în cazul în care Guvernul nu respectă condițiile declarației sale unilaterale de plată a despăgubirilor, cererea ar putea fi reîncadrată pe listă în temeiul articolului 37 § 2 din Convenție".

Această decizie trebuie să conducă la reflecții și conștientizarea necesității imperioase de a se consolida respectarea dreptului la un proces judiciar echitabil și nediscriminatoriu în Republica Moldova, fapt care va asigura în continuare stabilitate și predictibilitate juridică, necesare pentru crearea unui mediu de afaceri mai atractiv pentru investitori, susține operatorul de distribuție.

Menționăm că în rezumatul hotărârii CtEDO, efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, se precizează că după depunerea cererii de către operator, Agentul guvernamental a înaintat o cerere de revizuire în fața Curții Supreme de Justiție în vederea remedierii pretinselor încălcări.

În consecință pe 4 aprilie 2018 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, a constatat încălcarea drepturilor societății reclamante în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și a casat deciziile emise în defavoarea Red Union Fenosa/Premier Energy Distribution.

"Deoarece societatea reclamantă și-a exprimat dezacordul cu propunerea reglementării amiabile a litigiului, Guvernul a prezentat Curții o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea drepturilor societății reclamante", se mai arată în rezumatul elaborat de Agentul Guvernamental.

Menționăm că Premier Energy este cel mai mare distribuitor de energie din Republica Moldova, dar aceasta nu întotdeauna îl scutește de probleme create de justiția modovenească.Oportunitati