Circa 100.000 de studenți vor beneficia de pe urma unui proiect finanțat de Banca Mondială [SONDAJ]

shadow
Sâmbătă, 07.03.2020 06:32   775
Sistemul de învățământ superior din Moldova va beneficia de sprijin substanțial prin intermediul unui credit în sumă de 39,4 milioane de dolari pentru proiectul Învățământul superior, aprobat de Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale.

Proiectul intenționează să sporească calitatea, relevanța și eficiența sistemului de învățământ superior din țară, astfel încât oamenii să obțină studiile și competențele necesare pentru a accesa mai multe oportunități și a-și îmbunătăți nivelul de trai, potrivit unui comunicat al oficiului din Moldova a Băncii Mondiale.

Oamenii vor obține cunoștințele și competențele necesare

Îmbunătățirea sistemului de învățământ din Moldova este esențială pentru eforturile de dezvoltare și creștere economică ale țării. Forța de muncă echipată cu studii mai bune va contribui la crearea locurilor noi de muncă, dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea investițiilor, care în schimb vor spori calitatea vieții oamenilor și reduce migrația forței de muncă.

“În prezent, sistemul de învățământ superior din Moldova nu este suficient de bine orientat spre cererea existentă pe piața muncii”, menționează Anna Akhalkatsi, managerul de țară pentru Moldova al Băncii Mondiale.

“Cele mai mari provocări pentru companii sunt competențele nepotrivite și lucrătorii nemotivați. Proiectul Învățământul superior va ajuta oamenii să obțină cunoștințele și competențele necesare pentru locuri de muncă atractive acasă, fără a fi nevoiți să-și părăsească familiile, în căutarea unei vieți mai bune peste hotarele țării, și va ajuta angajatorii să angajeze lucrători cu competențele necesare pentru dezvoltarea afacerilor lor.”

Proiectul Învățământul superior susține eforturile guvernului de remediere a problemei declinului continuu al numărului de studenți în învățământul terțiar și pregătire mai bună a tinerilor pentru cererea în evoluție rapidă pe piața muncii.

Advertisement

Proiectul corespunde priorităților țării definite în Strategia Națională de Dezvoltare – Moldova 2020, care accentuează importanța ajustării sistemului de învățământ al țării la necesitățile pieței muncii.

Cine vor fi beneficiarii

Pe parcursul a cinci ani, proiectul va include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior, inclusiv un program care va putea fi utilizat de universitățile și colegiile pedagogice selectate pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării în inginerie, tehnologia informației, sănătate (medicină) și pedagogie.

Printre beneficiarii proiectului vor fi 91.000 de studenți din învățământul superior, 4.100 de studenți din colegii pedagogice și 4.400 de cadre didactice din universități și colegii pedagogice publice. Suplimentar, aproximativ 30.000 de solicitanți de locuri de muncă și 5.000 de angajatori vor beneficia de un nou Sistem Informațional al Pieței Muncii, elaborat cu suportul proiectului.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1 miliard de dolari SUA au fost alocați pentru aproximativ 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 10 proiecte active, suma angajamentelor financiare constituind 431,3 milioane de dolari. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltare a afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, educația, drumurile, sănătatea, agricultura, adaptarea la schimbările climatice și sectorul energetic.

Portofoliul de angajamente al Corporației Financiare Internaționale în Moldova constituie 2,2 milioane de dolari (2,2 milioane de dolari în circulație) și constă din 72% împrumuturi și 27% capital propriu. Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 14,7 milioane de dolari. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Banca Mondială.Oportunitati