Moldova, a patra țară din lume ce va reduce necondiționat emisiile de gaze cu efect de seră

shadow
Sâmbătă, 07.03.2020 07:26   623
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a prezentat către Secretariatul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CONUSC) cea de-a doua Contribuție Națională Determinată (CND2) a Republicii Moldova și informațiile însoțitoare pentru a facilita claritatea, transparența și înțelegerea cu referire la Acordul Climatic de la Paris.

„Suntem mândri că Republica Moldova este cea de-a patra țară din lume care a reușit să elaboreze și să depună la Secretariatul CONUSC Contribuția Națională Determinată Actualizată. Prin CND2, ne-am sporit ambiția de reducere necondiționată a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 70% față de anul 1990 către anul 2030, în comparație cu 64-67%, așa cum era asumat în CND1”, a declarat Ion Perju, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Moldova poate beneficia de asistență

În cazul în care va beneficia de la comunitatea internațională de asistență tehnică, financiară și sprijin tehnologic (transfer de tehnologii prietenoase mediului și eficiente din punct de vedere a combaterii schimbărilor climatice), nivelul de reducere condiționat al emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) ar putea fi de până la 88% față de nivelul anului de referință (1990), se arată într-un comunicat al PNUD Moldova.

CND2 a fost elaborată cu sprijinul Proiectului Regional EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD în șase țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) și a fost prezentată pentru consultări publice pe 31 ianuarie 2020, în cadrul unui atelier național consultativ.

Advertisement

Mai puțin de 0,026% din emisiile globale de gaze cu efect de seră

Republica Moldova este responsabilă pentru mai puțin de 0,026% din emisiile globale de GES, dar este afectată de încălzirea globală de rând cu toate țările.

Prognozele arată că sectoarele cele mai vulnerabile la schimbările climatice sunt agricultura, resursele de apă, silvicultura, sănătatea, energetica și transportul.

Între anii 1990 și 2016, emisiile de GES au scăzut în Republica Moldova cu circa 68%, de la 44,9 Mt până la 14,6 Mt CO2 echivalent (fără contribuția sectorului forestier). Însă, după anul 2000, acestea au început să crească în medie cu 3,4% pe an, iar în ultimul deceniu, ritmul de creștere a emisiilor s-a redus la 0,12% pe an. 

Contribuția Națională Determinată necondiționată va fi implementată prin redirecționarea investițiilor publice către activități de atenuare a emisiilor de GES, în conformitate cu SND cu Emisii Reduse până în 2030 și Planul de Acțiuni privind implementarea acesteia, elaborată în perioada anilor 2014-2016 în cadrul Programului Global de Dezvoltare cu Emisii Reduse, implementat de PNUD în 25 de țări.

CND condiționată prevede sprijin financiar internațional de circa 5 miliarde dolari pentru realizarea măsurilor de atenuare a emisiilor GES în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030. Totodată, un rol important îi va reveni sectorului privat, care va trebui să mobilizeze investiții în modernizarea echipamentului și utilajului de producție și în măsuri de „înverzire” a businessului.Oportunitati