Facilitățile fiscale oferite companiilor rezidente Moldova IT Park vor fi extinse cu încă 5 ani

shadow
Luni, 02.03.2020 06:03   1449
Facilitățile fiscale oferite companiile rezidente parcurilor pentru tehnologia informației ar putea fi prelungite cu încă 5 ani, până la finele anului 2027.

Potrivit unui proiect promovat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, la finele anului 2021 expiră termenul prevăzut în legislație privind facilitățile acordate rezidenților primului parc IT - „Moldova IT Park” și acest fapt creează incertitudine pentru planificarea investițiilor de către companiile IT rezidente ale acestuia, precum și atragerea potențialilor investitori.

Facilități fiscale pentru 10 ani

În scopul extinderii garanțiilor legale si asigurării previzibilității mediului de afaceri pentru rezidenții parcului IT, Ministerul Economiei propune ca aceste facilități să nu fie stabilite pentru un anumit termen, dar pe toată durata de existență a parcului, unde compania este rezidentă, adică pe 10 ani.

Drept argument sunt aduse rezultatele activității Moldova IT park în primii doi ani de activitate, care a atins cifra de 525 de companii rezidente active, în creștere cu  55,3% comparativ cu finele anului 2018. Dintre acestea, 223 companii - sunt companii nou-create.

"Acest lucru demonstrează că modelul fiscal dat a fost pe deplin acceptat de comunitatea IT și contribuția sa la dezvoltarea acestui gen de afaceri în țara noastră este indiscutabilă. Mai mult ca atât, regimul fiscal special a permis oficializarea fără precedent a afacerilor din domeniu și a mărit considerabil baza fiscală", susține Ministerul Economiei.

Potrivit instituției, creșterea interesului din partea investitorilor străini s-a datorat ratei competitive de impozitare, nivelului ridicat de calificare a forței de muncă, costurilor operaționale favorabile și simplității operării taxei unice, soldându-se cu 133 companii cu capital străin înregistrate în acest parc, originare din 32 țări. 

Cel mai mare număr de companii cu capital străin sunt din SUA – 22, urmat de România – 15, Italia – 13, Marea Britanie – 12, Germania – 9 și Franța – 8.

Advertisement

De asemenea, conform unei analize efectuate de către „J.E. Austin Associates, INC.” și citate de autorii proiectului, crearea de noi companii cu capital străin a permis majorarea investițiilor în active fixe, de la 100 milioane lei în anul 2016 la 489 milioane lei în 2018, datorită Legii privind Parcul IT.

Un alt efect al reducerii poverii fiscale, dar și simplificării modului de administrare a afacerii este venitul anual al rezidenților activi ai Parcului, care la finele anului 2019 a atins cifra de 3,69 miliarde lei, ceea ce a depășit cu 57% venitul real înregistrat în anul 2018. 

Suma impozitului unic calculat în baza cifrelor de afaceri declarate de companiile rezidente în 2019 a constituit 258 milioane lei, în creștere cu 52% față de anul 2018. Totodată, crește și suma altor taxe achitate de rezidenți (TVA, impozit din dividende etc.), care pe parcursul anului 2018 au constituit 165 milioane lei, iar pentru 2019 va constitui aproximativ 250 milioane lei. Astfel, se constată creșterea bazei fiscale și compensarea impactului de la reducerea poverii fiscale.

Salariul mediu în anul 2019 a constituit 29.766 lei

Totodată, MEI susține că legea are un impact asupra consumului personal și TVA. Astfel, fiscalitatea favorabilă a redus fenomenul “salariilor în plic” și a permis, către decembrie 2018, doar prin fondul de salarizare a companiilor rezidente, ca circa 180 milioane lei/lunar să fie formalizați ca salarii și disponibili pentru consum, stimulând alte sectoare ale economiei naționale (retail, banking, construcții, alte servicii), aducând beneficii economice indirecte pentru întreaga economie națională.

Pe de altă parte, salarizarea competitivă și motivantă a contribuit substanțial la menținerea în țară și includerea în activități economice a profesioniștilor IT de înaltă calificare, respectiv combaterea procesului de migrație a populației tinere, apte de muncă. 

Rezidenții „Moldova IT Park” au înregistrat către finele anului 2019 un număr total de 9.716 angajați, demonstrând o creștere cu 44,18% comparativ cu finele anului 2018, majoritatea fiind ingineri, iar salariul mediu înregistrat în anul 2019 constituie 29.766 lei, în creștere cu 21,93%, față de anului 2018. 

Reieșind din cele menționate, se constată că activitatea „Moldova IT park” are un impact pozitiv și contribuie indiscutabil la creșterea industriei IT, crearea unui mediu concurențial pentru industria IT din Republica Moldova, atragerea și reținerea în țară a specialiștilor calificați și a companiilor inovative străine. 

Potrivit legislației în vigoare, rezidenții parcurilor IT beneficiază de următoarele stimulente:

  • impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vânzări, care include următoarele impozite și taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în  Moldova, datorate de rezidenții parcurilor în conformitate cu legislația aplicabilă. Celelalte impozite și taxe vor fi achitate de rezidenții parcurilor în modul general stabilit;
  • alocații financiare, obținute prin concurs în cadrul unor programe de stat;
  • posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului;
  • alte facilități fiscale și vamale prevăzute de legislația fiscală și vamală.


Oportunitati