Reglementări mai aspre pentru firmele de microcreditare. Fără dobânzi de 730-1000%

shadow
Joi, 27.02.2020 17:28   1551
Proiectul de lege, care are drept scop îmbunătățirea cadrului legal ce reglementează activitatea Organizațiilor de creditare nebancară (OCN), a fost votat de deputați în cadrul ședinței plenare de astăzi, în lectura finală.

Documentul prevede, printre altele, limitarea costurilor totale ale creditului nebancar sau leasingului financiar pentru consumatori, pe un termen de până la 2 ani, în mărimea care să nu depășească valoarea debursată conform contractului respectiv.

Atenuarea riscului de supra-îndatorare a populației 

Scopul acestei măsuri, bazată pe experiența altor state, este de a atenua riscul de supra-îndatorare a populației prin aplicarea unor costuri excesive ale creditelor de consum.

Pentru împrumuturile în valoarea de până la 50 de mii de lei, acordate persoanelor fizice, se propune interzicerea renegocierii clauzelor contractuale, care conduce la mărirea obligației pecuniare inițiale ale debitorului și la o supra-plată continuă.

În acest mod se urmărește încurajarea creditării responsabile, inclusiv prin prisma capacității financiare a clientului și a raportului datoriei la veniturile acestuia.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, excluderea derogărilor aferente acceptării fondurilor rambursabile de la public și admiterea împrumuturilor subordonate – împrumuturi acordate printr-o singură operațiune de către deținătorii OCN și/sau bănci, societăți financiare nonbancare, organizații necomerciale și/sau persoane considerate investitori calificați în conformitate cu legislația privind piața de capital, în mărime ce depășește 600 mii de lei și cu un termen de scadență de cel puțin 3 ani.

Advertisement

Astfel, se propune ca OCN să activeze doar cu capital propriu sau ce atras, însă nu de la public. Se propune și introducerea asupra OCN a unor sancțiuni pecuniare „eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare”. Totodată, acestea vor fi obligate să raporteze la cel puțin unul din birourile istoriilor de credit care, la rândul lor, vor fi obligate să facă schimb de informații între ele.

Pentru o transparență mai mare a costurilor de creditare, OSN vor fi obligate să publice pe paginile lor Web regulamentele interne și instrumentul destinat evaluării costului total al creditului.

Dobânzi anuale de 730% 

Menționăm că, în prezent, la unele companii dobânzile constituie 2% pe zi, sau 730% pe an, de 100 ori mai mari decât dobânzile medii practicate de bănci. La acestea se adaugau și o serie de alte costuri, ceea ce permitea companiilor să calculeze, în cazul unei neplăți la timp, dobânzi de 4% pe zi sau 1460% pe an.

De menționat că, în conformitate cu Legea cu privire la OCN, în vigoare de la 1 octombrie 2018, CNPF i-au fost conferite atribuțiile de supraveghere a organizațiilor de creditare nebancară, respectiv desfășurarea activității în acest domeniu fără autorizarea instituției de supraveghere este interzisă.

Conform datelor CNPF, la 1 iunie 2019, activele deținute de organizațiile de creditare nebancară se cifrează la circa 10 miliarde de lei, fiind în creștere cu 65%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, s-a majorat semnificativ și portofoliul de împrumuturi și leasing financiar, care atinge aproape 8,5 miliarde lei, având un spor de 2/3, în comparație cu 1 iunie 2018. Numărul beneficiarilor de credite nebancare a ajuns la 465.000 de persoane, iar valoarea medie a unui împrumut a constituit peste 18.000 lei.

Multe din cele peste 150 de companii ce activează în domeniu au ajuns să depășească multe bănci după valoarea profitului, inclusiv pe unele dintre cele mai mari din Moldova.Oportunitati