Amendamentul unui socialist lasă Moldova fără acces la zeci de posturi TV internaționale [SONDAJ]

shadow
Joi, 27.02.2020 05:18   2688
Un amendament la Codul serviciilor media audiovizuale, intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2020, interzice operatorilor rețelelor de televiziune prin cablu retransmisiunea posturilor TV internaționale care conțin publicitate sau teleshopping.

Operatorii TV prin cablu au identificat peste 90 de canale care cad sub incidența acestei legi, ceea ce constituie până la 50% din grilele operatorilor. Această modificare legislativă riscă să provoace sistarea retransmisiei în Moldova a celor mai populare posturi internaționale.

Camera de Comerț Americană din Moldova, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și Asociația Investitorilor Străini, care reprezintă mediul de afaceri din Republica Moldova, sunt îngrijorate de impactul pe care îl va avea pentru societate și pentru imaginea țării implementarea acestei prevederi.

Menționăm că amendamentul la art. 66 din acest cod a fost adoptat de către Parlament pe 19 decembrie 2019, la inițiativa Președintelui Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-media, socialistul Adrian Lebedinschi.

art. 66 (7) Distribuitorii de servicii media nu au dreptul să plaseze publicitate sau teleshoping în serviciile media audiovizuale retransmise și vor exclude publicitatea și teleshopingul din serviciile media audiovizuale străine retransmise.

Deși prevede reglementări care afectează atât mediul de afaceri, cât și populația Republicii Moldova, inițiativa nu a fost însoțită de o analiză a impactului de reglementare și nici nu a fost supusă consultărilor publice.

Advertisement

Potrivit Amcham, FIA și TIC, modificarea în cauză contravine angajamentelor internaționale, asumate de Republica Moldova prin aderarea la Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, unul dintre angajamente presupunând garantarea libertatății de recepționare și de retransmisiune pe teritoriul său a programelor care corespund prevederilor Convenției.

Acest angajament are drept scop asigurarea libertății de exprimare și de informare, conform art. 10 al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Convenția nominalizată prevede doar că, în scopul evitării distorsiunilor de concurență și punerii în pericol a sistemului televizual al unui stat participant, mesajele publicitare dirijate în mod specific și frecvent spre audiența unui stat participant nu trebuie să ocolească regulile referitoare la publicitatea televizată din acel stat.

Noile prevederi impun operatorilor TV prin cablu obligația de a exclude publicitatea din posturile străine retransmise, sarcină incompatibilă cu statutul lor de distribuitor de servicii media, așa cum acesta este definit în Codul Serviciilor Media Audiovizuale și în Convenția menționată.

Conform Codului Serviciilor Media Audiovizuale, serviciul media audiovizual (postul TV) se află sub responsabilitatea editorială exclusivă a furnizorului de servicii media (producătorul postului TV), care exercită controlul efectiv asupra selectării conținutului audiovizual.

Distribuitorii sunt autorizați doar să capteze și să furnizeze simultan serviciul media audiovizual, în mod integral și fără vreo modificare a conținutului. Imixtiunea de orice tip în conținutul, forma sau în modalitățile de creare și prezentare a programelor audiovizuale și a altor elemente ale serviciilor media audiovizuale din partea oricăror persoane (în afară de producătorii posturilor) este interzisă prin lege. De asemenea, contractele încheiate între producătorii canalelor și distribuitori cer ca posturile TV să fie retransmise simultan cu recepționarea lor, în întregime și fără vreo modificare, adăugire, excludere sau întârziere.

De menționat că publicitatea străină pătrunde în Republica Moldova nu doar prin televiziuni, dar tot mai mult prin rețeaua internet. Mai multe asociații ale mediului de afaceri au solicitat autorităților instituirea unui moratoriu asupra executării amendamentului în cauză și organizarea dezbaterilor publice pentru identificarea unor soluții conforme normelor internaționale.Oportunitati