Gazprom și-a dat acordul ca Moldovatransgaz să se separe de Moldovagaz

shadow
Miercuri, 26.02.2020 16:32   1065
Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat Planul de măsuri detaliat privind separarea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale SRL Moldovatransgaz (OST).

Agenția susține că acesta este rezultatul efortului comun și al conlucrării membrilor Grupului de lucru constituit din reprezentanții ANRE, Secretariatului Comunității Energetice (SCE), Ministerului Economiei și Infrastructurii, Moldovagaz, Gazprom și Moldovatransgaz.

12 etape și 23 de acțiuni

Potrivit ANRE, pe parcursul anului 2019, Grupul de lucru a realizat acțiuni privind procesul de elaborare a Planului de separare a OST, și anume:
- selectarea modelului operatorului de transport independent pentru separare;
- contribuția SCE prin elaborarea unui model al planului de separare, preluat de către Moldovagaz și Moldovatransgaz și adaptat la detaliile corporative specifice.

Planul aprobat de către Consiliul de Administrație al ANRE prevede implementarea procesului de separare în 12 etape distincte, pe parcursul cărora se vor realiza 23 de acțiuni de bază și 61 de acțiuni suplimentare care urmează a fi îndeplinite până pe 1 octombrie 2020.

Principalele măsuri se referă la:

  • Organizarea întreprinderilor de furnizare și de transport al gazelor naturale pe orizontală;
  • Formarea bazei contractuale independente privind furnizarea și transportul gazelor naturale;
  • Atribuirea către Moldovatransgaz a activelor cu drept de proprietate;
  • Asigurarea independenței personalului și managementului Moldovatransgaz;
  • Oferirea Moldovatransgaz a resurselor financiare necesare pentru activitatea de transport al gazelor naturale;
  • Formarea unei identități corporative separate;
  • Oferirea Moldovatransgaz a dreptului efectiv de a lua decizii, independent de Moldovagaz în ceea ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor de transport al gazelor naturale, precum și dreptul de a obține finanțare pe piețele de capital, în special prin împrumuturi și prin aport de capital;
  • Crearea în cadrul OST a unui organ de supraveghere responsabil de luarea deciziilor cu impact major asupra valorii activelor acționarilor din cadrul întreprinderii, în special a deciziilor privind aprobarea planurilor financiare anuale și pe termen lung, a nivelului de îndatorare a întreprinderii și a mărimii dividendelor distribuite acționarilor.

Advertisement

În rezultatul implementării Planului de separare aprobat, Moldovatransgaz urmează să corespundă cerințelor privind separarea și independența operatorului sistemului de transport, conform Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, transpusă prin Legea 108/2016 cu privire la gazele naturale.

Gazprom era contra

Amintim că Republica Moldova s-a angajat, încă în octombrie 2011, să implementeze al Treilea Pachet Energetic al UE, cel târziu până în ianuarie 2015, dar apoi a negociat o amânare până în anul 2020. La acel moment se considera că țara noastră are timp berechet pentru a îndeplini aceste angajamente.

Acest pachet prevede separarea producerii de gaz de transportul, distribuția și stocarea acestuia. Astfel, distribuția va putea fi făcută de o companie independentă de cea producătoare. La fel și transportul. Din cauza unor tergiversări, angajamente asumate nu au fost îndeplinite. Așa că s-a negociat o extindere a perioadei. 

Gazprom și conducerea Rusiei susțineau anterior că al Treilea Pachet Energetic este îndreptat anume contra furnizorului rus de gaze. Oportunitati