Reacţia ”Moldova Zahăr” la anunţul despre sistarea activităţii fabricii de la Făleşti

shadow
Miercuri, 26.02.2020 06:00   1549
ICS ”Moldova Zahăr” a luat act de comunicatul de presă al companiei ”Sudzucker Moldova”, din octombrie 2019, privind sistarea activității Fabricii de zahăr din Fălești.

În acest comunicat, distribuit în mass-media, “Sudzucker Moldova” îşi argumentează decizia de suspendare a activităţii unității de producere din Fălești prin prezenţa masivă pe piața internă a zahărului de contrabandă și scăderea drastică a prețurilor pe piața externă.

În acest context, considerăm necesar să informăm opinia publică și conducerea Republicii Moldova, că anume comercializarea zahărului de contrabandă și importul masiv şi ilegal, în ultimii ani, a zahărului, fără achitarea taxelor în bugetul ţării, într-adevăr afectează grav dezvoltarea industriei autohtone producătoare de zahăr și o aruncă la limita existenţei.

Analiza evoluțiilor pe piața moldovenească indică faptul, că stocurile de zahăr existente în prezent şi zahărul introdus ilegal în Republica Moldova influențează tot mai grav și activitatea ”Moldova Zahăr”. În acest context, ne solidarizăm cu apelul ”Sudzucker Moldova” și solicităm, la rândul nostru, organelor abilitate ale statului să intensifice contracararea contrabandei cu zahăr în scopul protejării producătorului local şi creării condiţiilor loiale de dezvoltare a producției autohtone.

Advertisement

În același timp, constatăm cu stupoare intenţia conducerii ”Sudzucker Moldova” de a impune opiniei publice ideea, că nu doar evoluțiile de pe piața internă şi externă au influențat decizia ”Sudzucker Moldova” de a sista activitatea Fabricii de zahăr din Fălești, dar și ”concurența neloială” din partea ”Moldova Zahăr”. Calificăm aceste acuzații drept nefondate și considerăm că la baza deciziei ”Sudzucker Moldova” nu stau acțiunile noastre, ci consecinţele propriilor acțiuni neloiale sau inacțiuni condamnabile.

Dorim să menţionăm, că ”Moldova Zahăr” activează pe piața din Moldova în aceleași condiții ca şi ”Sudzucker Moldova”, cu singura diferență, însă, că noi nu deținem o poziție dominantă pe piaţă și nu am întreprins niciodată acțiuni care ar fi dus la sistarea activității ”Sudzucker Moldova”. Dimpotrivă, amintim opiniei publice, în această ordine de idei, despre acțiunile anticoncurențiale ale ”Sudzucker Moldova” cu privire la înregistrarea mărcii comerciale a fondatorului ”Moldova Zahăr” și acțiunile continue, întreprinse prin intermediul Consiliului Concurenței, pentru a ne priva de denumirea de firmă ”Moldova Zahăr”, obținută legal.

În prezent, la fel de afectată de evoluțiile negative de pe piața internă şi externă, ”Moldova Zahăr” depune toate eforturile pentru dezvoltarea în continuare a capacităților de producere, investind continuu în utilaj performant și tehnologii moderne.

Considerăm că, în cazul în care eforturile administraţiei ”Sudzucker Moldova” ar fi fost canalizate spre dezvoltarea propriei afaceri şi a unităţilor de producere, dar nu spre scoaterea de pe piață a ”Moldova Zahăr”, atunci Fabrica de zahăr din Fălești urma un curs firesc de dezvoltare și nu se ajungea în situaţia închiderii acesteia. 

Ţinând cont de faptul, că anterior ”Sudzucker Moldova” a sistat activitatea altor două fabrici de zahăr și există riscul renunțării la unul dintre activele sale, reiterăm importanța păstrării tuturor fabricilor de zahăr existente în Republica Moldova, pentru o dezvoltare continuă a industriei zahărului în ţara noastră.Oportunitati