În 2019 s-a înregistrat cea mai mică creştere a producţiei industriale din ultimii trei ani

shadow
Luni, 24.02.2020 07:12   476
În anul 2019, comparativ cu 2018, producția industrială (serie brută) din Republica Moldova a crescut cu 2%, iar ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creşterea a fost de 1,9%. Este cea mai mică creştere a producţiei industriale din anul 2016.

Datele Biroului Naţional de Statistică relevă că dacă industria prelucrătoare a crescut cu 3,1%, apoi industria extractivă a înregistrat o scădere cu 1,9%, iar la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat descreşterea a fost de 4,0%.

Fabricarea de piese pentru autovehicule și motoare (aşa-zisul sector automotive) a fost ramura principală care a contribuit la creșterea sectorului industrial în 2019. Ocupând o cotă de 3,5% în total industrie, această ramură a înregistrat o majorare de aproape 28% în 2019, asigurând circa două treimi din creșterea sectorului.

Advertisement

Ramura respectivă continuă să se extindă datorită dezvoltării proiectelor investitorilor străini, inițiate în perioada 2017-2019 în cadrul Zonelor Economice Libere. Totuși, este de remarcat că, în ultimele luni ale anului 2019, această ramură înregistrează o încetinire a ritmurilor de creștere, fapt datorat, cel mai probabil, de diminuarea cererii pe piețele externe.

Printre alte sectoare ce au înregistrat creşteri semnificative se numără ramurile industriale conexe cu sectorul construcțiilor: fabricarea articolelor din material plastic, inclusiv geamuri, uși (creștere +18%), fabricarea construcțiilor metalice și a produselor din metal (creștere de 19,1%), fabricarea de mobilă (creștere +11%) etc. 

Industria alimentară se menține şi ea în ascensiune, graţie sectoarelor prelucrarea fructelor și legumelor şi producţie de băuturi.

Pe de altă parte, industria ușoară, ce asigura circa 14% din producția industrială, a înregistrat în 2019 o descreștere medie de circa 13%, ceea ce a avut un efect major asupra întregului sector industrial. Cel mai tare a scăzut producţia de îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie etc.Oportunitati