Societățile pe acțiuni vor fi obligate să își majoreze capitalul social până la minimum 600.000 lei

shadow
Duminică, 23.02.2020 07:04   693
Parlamentul a aprobat, în lectura a doua, o serie de modificări și completări a legislației privind societățile pe acțiuni, aceasta fiind racordată la standardele europene. Astfel ele stabilesc creșterea graduală a mărimii minime a capitalului social, de la 20.000, cât este în prezent, până la 600,000 lei în 2022.

Documentul prevede consolidarea drepturilor acționarilor, inclusiv în cadrul convocării și desfășurării adunărilor generale ale societăților, precum și referitoare la exercitarea drepturilor acționarilor cu utilizarea mijloacelor electronice.

Inițiativa legislativă transpune normele eurocomunitare cu privire la dreptul acționarilor de a introduce nelimitat puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, precum și de a pune întrebări, prezenta proiecte de hotărâre.

Modificările legislative instituie obligația societății de a răspunde în termeni determinați de lege la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale, adresate de acționari.

Totodată, legea a fost completată cu aspecte referitoare la reprezentarea acționarilor, stabilindu-se reguli detaliate cu privire la procedurile de desemnare și notificare a reprezentantului, precum și exercitarea votului prin reprezentare, soluționarea conflictelor de interese la desemnarea reprezentantului.

Advertisement

În acest context, o singură persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, numărul cărora nu poate fi limitat.

Noile reglementări exclud limitarea potrivit căreia persoanele cu funcții de răspundere ale societății, cu excepția membrilor consiliului societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.

Prevederile mai concretizează drepturilor acționarilor în cadrul emisiunii de valori mobiliare ale societății, în special, implementează cerințele UE referitoare la publicarea obligatorie sau, în caz de acțiuni nominative, informarea în scris, în termen determinat, a tuturor acționarilor despre oferta de a subscrie pentru acțiuni, în cazul majorării de capital.

Legea este completată și cu unele prevederi aferente informațiilor obligatorii de inclus în contractul de societate și statutul societății pe acțiuni. Documentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021. Până atunci, societățile pe acțiuni urmează să-și aducă statutele lor în conformitate cu noile prevederi stabilite de lege.

Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, pe 1 februarie 2020 în Republica Moldova erau înregistrate mai circa 1.850 de societăți pe acțiuni, dintre care 1.196 - de tip închis, iar 656 - de tip deschis.Oportunitati