O nouă procedură de declarare a valorii în vamă a mărfurilor

shadow
Sâmbătă, 22.02.2020 06:29   2519
Pe 29 februarie 2020 vor fi aplicate noi proceduri de declarare a valorii în vamă a mărfurilor. Aceasta, ca urmare a unor amendamente inovative la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor.

Potrivit modificărilor, care ar fi în concordanță cu prevederile Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și UE (DCFTA), în procesul de declarare a valorii în vamă, declarantul (agentul economic) va fi informat prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat.

Amendamentele vin să perfecționeze și procesul de prezentare a dovezilor suplimentare, în susținerea prețului declarat de importator. În același timp, în cazul neacceptării de către vamă a valorii declarate, agentul economic va avea la dispoziție 4 ore pentru prezentarea dovezilor corespunzătoare suplimentare.

În cadrul unei ședințe a Comitetului Consultativ pe platforma Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, reprezentații Serviciului Vamal au comunicat comunității de afaceri detalii prind modalitatea de implementare a procedurii de import în contextul noilor prevederi.

Advertisement

E vorba despre Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), care, odată implementat, va duce la creșterea eficienței procedurilor de tranzit precum și la îmbunătățirea proceselor de detectare a fraudelor.

Pe de altă parte, Ghișeul Unic va permite agenților economici interacțiunea digitizată între Serviciul Vamal și autoritățile cu atribuții de emitere a actelor permisive, susține Consiliul Economic.

Menționăm că Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor a fost modificat în ultima ședință a Guvernului din anul 2019.

Cele mai esențiale modificări din acest document vizează prevederi privind informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat, îmbunătățirea procesului de prezentare a dovezilor suplimentare în susținerea prețului declarat, dezvoltarea sintagmei ”suspiciuni întemeiate”, acordarea dreptului la replică, atunci când solicitantul nu este de acord cu decizia Vamei, acordarea dreptului de solicitare a bazei de calcul a valorii în vamă determinate prin aplicarea metodei de rezervă, dar și particularități ce țin de procedura verificării prețului declarat pentru bunurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice. Oportunitati