Guvernul negociază un nou împrumut de 36 milioane euro pentru salvarea învățământului superior

shadow
Marţi, 18.02.2020 08:21   1269
Guvernul negociază cu Banca Mondială un Acord de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) în vederea realizării proiectului „Învățământul Superior în Moldova”.

Potrivit ministerului Finanțelor, domeniile strategice ale proiectului vor fi programele cu profil pedagogic, inginerie, tehnologii informaționale, medicină.

Parteneriate dintre universitățile publice și agenții economici

Proiectul își propune să unifice sistemul e-admitere, să certifice cadrul național al calificărilor, să crească numărul de programe cu acreditare națională și internațională, să identifice și aprobe un mecanism de finanțare în învățământul superior, să crească numărul de parteneriate dintre universitățile publice și agenții economici.

Proiectul propus va avea o perioadă de implementare de cinci ani (2020-2025), structurat în trei componente: I) îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității; II) îmbunătățirea orientării spre piața muncii prin investiții specifice; III) managementul proiectului, și va fi finanțat din resursele de credit ale Asociației Internaționale pentru Dezvoltare (AID) în valoare de 35,7 milioane euro (39,4 milioane dolari).

Conceptul Proiectului prevede intervenții sistemice în domeniile îmbunătățirii calității, finanțării și managementului învățământului superior, precum și un program specific a fi implementat în instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate, în vederea abordării unora dintre cele mai urgente necesități în materie de orientare spre piața muncii.

Advertisement

Ministerul Finanțelor susține că resursele financiare vor fi utilizate pentru modernizarea și îmbunătățirea calității învățământului superior din țara noastră, în concordanță cu necesitățile actuale și cele de perspectivă ale pieței muncii la nivel național și internațional. Astfel, proiectul își propune racordarea sistemului de învățământ superior la cerințele pieței forței de muncă, precum și crearea unor mecanisme în vederea sporirii șanselor de angajare ale absolvenților instituțiilor de învățământ superior.

Beneficiarii proiectului vor fi instituțiile de învățământ superior publice și colegiile pedagogice din Republica Moldova, iar implementator - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Curios este că Ministerul Educației nu oferă nicio informație despre acest proiect.

Pentru a putea avansa cu procedurile necesare pentru semnarea Acordului de Finanțare, proiectul urmează a fi aprobat la ședința Consiliului Executiv al Băncii Mondiale din martie 2020.

De notat că Proiectul „Învățământul Superior în Moldova” este inclus în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 și pentru acest an sunt prevăzute cheltuieli de circa 255,5 milioane lei.

Câți studenți au mai rămas

Un studiu al Băncii Mondiale constată că declinul numărului de studenți din Moldova accentuează îngrijorările legate de calitate și eficiență, iar "menținerea cadrelor didactice suficient de calificate pentru toate facultățile și disciplinele va deveni tot mai dificilă din cauza lipsei de fonduri și a studenților".

Datele oficiale arată că în Moldova funcționează 18 universități în care învață 24.431 de studenți, în scădere cu peste 3.200 față de anul 2018. Alocațiile bugetare pentru aceste instituții sunt estimate în 2020 la circa 1,1 miliarde de lei.Oportunitati