Câți bani are Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

shadow
Miercuri, 12.02.2020 12:01   889
Banca Națională a Moldovei (BNM) va putea acorda împrumuturi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în cazul insuficienței mijloacelor deținute pentru onorarea depozitelor garantate. Până la începutul acestui an Fondul a acumulat peste 592 milioane lei.

Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul la un proiect de lege pentru modificarea Legii cu privire la BNM, în două lecturi.

Legea cu privire la Banca Națională urmează a fi completată cu un nou articol care i-ar permite acordarea, în situații de urgență, a asistenței de lichiditate, în formă de împrumut, pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

O altă modificare propusă ține de garantarea depozitelor atât ale persoanelor fizice, așa cum a fost prevăzut anterior, cât și ale persoanelor juridice.

Advertisement

Autorii menționează că proiectul de lege are drept scop aducerea în concordanță a legislației în vigoare cu Legea privind Comitetul Național de Stabilitate Financiară și cu Legea pentru modificarea unor acte legislative, adoptate la finele anului 2018. Implementarea proiectului nu presupune alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a fost constituit ca persoană juridică de drept public la 1 iulie 2004.

La începutul acestui an, Fondul deținea resurse de 592,54 milioane lei, ce garantează depozite în valoare de circa 7,97 miliarde lei.

Obiectivele principale ale acestuia sunt protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării, prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.

De notat că, de la 1 ianuarie 2020, plafonul de garantare a depozitelor este majorat până la 50.000 lei. În alte state plafonul este de câteva ori mai mare.Oportunitati